2015 ve Öncesi Yıllarda Okulumuza Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine!

2015 ve Önceki Yıllarda Okulumuza Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine!                                                                         

AZAMİ SÜRELERİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN; 22/05/2019 TARİH VE 2019/15 SAYILI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARI İLE 2 EK SINAV AÇILMIŞTIR.

 

2547 sayılı Kanunun geçici madde 67 ve 44. Maddelerine göre 2015 ve öncesi (2015 yılı girişliler de kayıt donduranlar  ile 2014 ve önceki yıllarda kayıt yaptıran, ek sınav hakkını kullananlar öğrenciler hariç) girişli öğrencilerimiz azami sürelerini tamamlamışlardır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 3. Bendi gereğince; bu durumda olan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için 2 (iki) ek sınav hakkı verilmesine,

  1. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında harç ücreti (katkı payı) yatırıp 2015 yılı ve önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin aldığı ve başarısız oldukları (devamsız ve hiç alınmayan dersler hariç) tüm derslerden 2 ek sınava girebilmesine ve sınavlara girmek isteyenlerin aşağıda belirtilen tarihe kadar başvuru dilekçesi ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi harç ücreti (katkı payı) dekontunu evrak kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. (Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız...)
  2. Ek sınav notları öğrencinin bağlı olduğu yönetmelik hükümlerine göre verilecektir. Ek sınavlardan birinde başarılı olursa o ders geçilmiş olacaktır. 
  3. Ek sınavlar sonucunda, (bu hakkı kullanan veya kullanmayan öğrencilerden) beşten (5) fazla başarısız ve/veya devamsızlıktan kaldığı ve/veya hiç almadığı dersi kalan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.
  4. Ek sınavlar sonucunda başarısız/devamsızlıktan kaldığı/hiç almadığı ders sayısını beş (5) veya altında kalan öğrencilere kalan ders sayısına göre ek süre verilecektir.

Harç Ücreti Yatırılacak Banka Hesabı: Vakıfbank - 0015 8007 3015 59442 (Z.B.E.Ü Açık Hesap)

(Bülent Ecevit Üniversitesi Adına T.C. Kimlik veya Öğrenci No ile)

  1. EK SINAV TARİHLERİ: 16-20 Eylül  2019

 (Son Başvuru Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma Saat: (17:00)

 

  1. EK SINAV TARİHLERİ:14-18 Ekim 2019

 (Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma Saat: (17:00)

DUYURU TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLUP BAŞKA BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin