Genel Bilgiler

Misyon-Vizyon

Misyon

Bilgi ve Teknolojinin ön plana çıktığı bu çağda, iş dünyasının beklentilerini karşılayabilen, geleceğin akademisyenlerini yetiştiren, stratejik kararlar verebilen, analitik düşünebilen, sorunlara çözümler üretebilen, bölgenin ve ülkenin sosyo ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilen, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, paylaşımcı, insani değerlere saygılı, sosyal yönü gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal alanda eğitim veren meslek yüksekokulları arasında eğitim-öğretim aktivitelerini en verimli seviyede tutarak, gerek sosyal etkinlik kapsamında yoğun akademik çalışma, gerekse öğrenciler tarafından ülke çapında tercih nedeni haline gelecek bir meslek yüksekokulu haline dönüşmektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin