İdari Birimler

Doğanay ÜNAL
Yüksekokul Sekreteri
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 123
E-Posta: doganay.unal@beun.edu.tr

Murat SÜRER
Şef
Tel: (372) 512 34 74 Dahili:122
E-Posta: murat.surer@beun.edu.tr
Osman TATBUL
Tekniker
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 147
E-Posta : osman.tatbul@beun.edu.tr
Satılmış ELİÇORA
Bilgisayar İşletmeni (Bölüm Sekr.-Yazı İşleri)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 112
E-Posta: satilmis.elicora@beun.edu.tr
Hasan SAZOĞLU
Bilgisayar İşletmeni (Müdür Sekr.Evrak Kayıt)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili:116
E-Posta: hasan.sazoglu@beun.edu.tr
Soner ÇİMEN
Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 125
E-Posta: sonercimen@beun.edu.tr
Basri ZOROĞLU
Bilgisayar İşletmeni (İdari Mali İşler Satın Alma )
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 121
E-Posta: basri.zoroglu@beun.edu.tr
Kamil EFE
Bilgisayar İşletmeni (Taşınır Kayıt – Personel İşl)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 140
E-Posta: efekamil@beun.edu.tr
Hasan MUTLU
Bilgisayar İşletmeni (Personel İşleri)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 120
E-Posta: hasan.mutlu@beun.edu.tr

Necla ÇUBUKÇU
Bilgisayar İşletmeni (Kütüphane)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 144
E-Posta: hasan.mutlu@beun.edu.tr

Hüseyin AĞYAR
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 138
E-Posta: huseyin.agyar@beun.edu.tr

Erdinç KAYALIK
Temizlik Personeli
Tel: (372) 512 34 74 Dahili:141

E-Posta:erdinc.kayalik@beun.edu.tr

Akın KAÇMAK
Temizlik Personeli
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 141

E-Posta:akin.kacmak@beun.edu.tr

Hasan AYDEMİR

Sercan OKTAY

İlker CURA

Cihan KAYAOĞLU

İsmail TURPÇU

 

İnan ÇETİNOĞLU

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin