idari birimler

Ayniyat

Kamil EFE
Bilgisayar İşletmeni (Taşınır Kayıt – Personel İşl)
Tel: (372) 512 34 74 Dahili: 140
E-Posta: kamil.efe@beun.edu.tr
   
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin