2014 ve Önceki Yıllarda Okulumuza Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine!

                                                                         

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

2014 VE ÖNCEKİ YILLARDA OKULUMUZA

KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

AZAMİ SÜRELERİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN; 17/12/2018 TARİH VE 27 SAYILI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARI İLE 2 EK SINAV AÇILMIŞTIR.

 

2547 sayılı Kanunun geçici madde 67 ve 44. Maddelerine göre 2014 ve öncesi (2014 yılı girişliler de kayıt donduran ve hazırlık okuyanlar hariç) girişli öğrencilerimiz azami sürelerini tamamlamışlardır.

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 3. Bendi gereğince; bu durumda olan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için 2 (iki) ek sınav hakkı verilmesine,

1.2017 - 2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında harç ücreti (katkı payı) yatırıp 2014 yılı ve önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin aldığı ve başarısız oldukları (devamsız ve hiç alınmayan dersler hariç) tüm derslerden 2 ek sınava girebilmesine ve sınavlara girmek isteyenlerin aşağıda belirtilen tarihe kadar dilekçeleri ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi harç ücreti (katkı payı) dekontunu evrak kayıt birimine teslim etmelerine,

 

2.Ek sınav notları öğrencinin bağlı olduğu yönetmelik hükümlerine göre verilecektir. Ek sınavlardan birinde başarılı olursa o ders geçilmiş olacaktır.

 

3.Ek sınavlar sonucunda, ( bu hakkı kullanan veya kullanmayan öğrencilerden) beşten (5) fazla başarısız ve/veya devamsızlıktan kaldığı ve/veya hiç almadığı dersi kalan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.

4.Ek sınavlar sonucunda başarısız/devamsızlıktan kaldığı/hiç almadığı ders sayısını beş (5) veya altında kalan öğrencilere kalan ders sayısına göre ek süre verilecektir.

Harç Ücreti Yatırılacak Banka Hesabı: Vakıfbank - 0015 8007 3015 59442

(Bülent Ecevit Üniversitesi Adına T.C. Kimlik veya Öğrenci No ile)

 I.   EK SINAV TARİHLERİ: 07-11 Ocak 2019

(Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi Saat: 17:00)

 

II.   EK SINAV TARİHLERİ: 21-25 Ocak 2019

(Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı Saat: 17:00)

DUYURU TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLUP; BAŞKA BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

         DUYURULUR…

Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin