Öğr. Gör. Funda YORULMAZ

Öğr. Gör. Funda YORULMAZ

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Hukuk    

Genel Hukuk      (Son güncelleme : 08.12.2012)

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama İlkeleri I   (Son güncelleme : 19.12.2012)

Pazarlama İlkeleri II   (Son güncelleme : 19.12.2012)

Pazarlama İlkeleri III  (Son güncelleme : 19.12.2012)

Pazarlama İlkeleri IV  (Son güncelleme : 19.12.2012)

Pazarlama İlkeleri V    (Son güncelleme : 21.12.2012)

Tüketici Davranışları

Tüketici Davranışları I   (Son güncelleme : 19.12.2012)

Tüketici Davranışları II   (Son güncelleme : 19.12.2012)

Tüketici Davranışları III   (Son güncelleme : 19.12.2012)

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler     (Son güncelleme : 19.12.2012)

Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma (Son güncelleme : 30.12.2012)

Halkla İlişkilerde İletişim   (Son güncelleme : 30.12.2012)

Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler     (Son güncelleme : 30.12.2012)

Genel İşletme

Genel İşletme    (Son güncelleme : 19.12.2012)

Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri   (Son güncelleme : 19.12.2012)

Davranış Bilimleri II   (Son güncelleme : 20.12.2012)

Davranış Bilimleri Sosyoloji   (Son güncelleme : 30.12.2012)