Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

HALKA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI

Tanıtım:

Halkla ilişkiler, toplum davranışlarını değerlendiren, bireyin veya bir organizasyonun, toplum çıkarıyla arasındaki politikalarını, yöntemlerini belirleyen ve toplumun anlayış ve onayını kazanmak amacıyla bir eylem programı planlayan ve uygulayan bir yönetim fonksiyonudur. İletişim ve bilgi çağı olarak adlandırılan bugünün dünyasında bir iletişim çabası olarak halkla ilişkilere duyulan ihtiyaç artık tartışılmaz boyutlara ulaşmıştır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, halkla ilişkiler ve tanıtım sektöründe görev alabilecek yetkinlikte, proje üretip yönetebilecek, etkin faaliyetlerle sektörde yer aldığı kurum ve kuruluşlara katma değer sağlayacak elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık konularındaki dersler, Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından verilmekte ve öğrencilere staj olanakları sunulmaktadır. 2009 yılında açılan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına her yıl 50 öğrenci alınmaktadır.

Eğitim:

Ders programları, halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörünün ihtiyaçları göz önüne alınarak
ve bu alandaki yeni gelişmeler izlenerek oluşturulmaktadır. Programda, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamaya da önem verilmektedir. Bu amaçla, 1. ve 2. yarıyılda temel teorik bilgilere; 3. ve 4. yarıyılda ise öğrencilerin mesleki becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” unvanı ile mezun öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

Vizyon:

Batı Karadeniz Bölgesinin ve ülkemizin halkla ilişkiler ve tanıtım alanında ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak, ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biri olmak. İletişim konusunun tüm unsurlarını ve disiplinlerini bilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek.

Temel Değerler:

 • Bilimsellik, evrensellik
 • Çalışkanlık, çağdaşlık
 • Mesleğin temel değerlerini ve meslek ahlakını gözetmek
 • Akademik etik ilkeleri gözetmek
 • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 • Doğru ve ilkeli Halkla İlişkiler ve Tanıtım eğitimi

Misyon:

Bu programın temel amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli,
bilgili, toplumsal sorumluluğunun bilincinde ve yaratıcı insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş ve kendine güvenen uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Personel:

Öğretim Görevlisi Funda YORULMAZ (Bölüm Bşk. V. )

Öğretim Görevlisi Özlem BAHADIR

Eğitim Amaçları:

 • Halkla İlişkiler hakkında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip
 • Uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli
 • Çağdaş yöntemler eşliğinde en yeni teknik olanakları kullanan
 • Alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen
 • İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın
 • Sosyal ve kültürel olarak aktif  halkla ilişkiler ve tanıtım elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Programdan mezun olan öğrencilerin çalışma alanları:

 • Halkla ilişkiler, reklam ve satış  ajansları
 • İşletmelerin satış ve müşteri ilişkileri departmanları
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin basın ve halkla ilişkiler departmanları
 • Sağlık ve eğitim kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler departmanları
 • Yerel ve ulusal medya kuruluşları

İletişim:

Bülent Ecevit Üniversitesi  Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı MYO                        Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü                                                                                                  67670 Gökçebey-ZONGULDAK  Tel : 0 (0372) 512 34 74; Faks : 0 (0372) 512 34 84