Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI

Tanıtım:

2012 yılından bu yana faaliyet gösteren program, öğrencilere uygulama, laboratuar ve atölye olanaklarının yanı sıra, Çanakcılar Seramik A.Ş. Fabrikalarında endüstriyel anlamdaki tecrübelerini arttırabilme imkânı sunmaktadır. 2012 yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Eğitim:

Mimari Dekoratif Sanatlar  önlisans programı, 2 yıl süreli bir eğitimi kapsar. 120 AKTS kredilik zorunlu  ve seçmeli dersleri başarmak ve 45 iş günü yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Bölümümüz, tüm öğretim elemanları ve paydaşlarıyla birlikte, eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde mükemmelliğe erişebilmek amacıyla benimsediği aşağıdaki hedeflere ulaşabilmek için çaba göstermektedir. Bu çerçevede;

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Eğitim, öğretim ve araştırmacı kalitesi ile mesleki alanda eleman ihtiyacı karşılama konusunda ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, evrensel değerlere saygılı, yurtiçinde tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

  • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
  • Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Gerek sektörün her alanında, gerekse kişisel atölyelerde, üretimine yönelik teknolojiyi kullanabilen, nitelikli, beceri sahibi, mühendis ile teknisyen arasında üretim iletişimini tamamlayan, tekniker unvanı kazanmış elemanlar yetiştirmektir.

Önlisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

  • Mimari Dekoratif Sanatlar uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkinliklerinin bilincinde olmak
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
  • Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak;
  • İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.

Akademik Personel:

Öğr. Gör. Erdal KARA (Bölüm Bşk. V.)

Öğr. Gör. Ceren EFE

Öğr. Gör. Okay ÇALIŞKAN

Altyapı:

2 adet 32 kişi kapasiteli projeksiyon cihazı ve bilgisayar ile donatılmış modern derslik,        1 adet 30 kişi kapasiteli teknik resim sınıfı, 1 adet 40 kişi kapasiteli ve 2 projeksiyonlu bilgisayar sınıfı bulunmaktadır. 1 adet tam donanımlı uygulama laboratuarı bulunmaktadır.

İletişim:

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO                                          El Sanatları Bölümü                                                                                                                            67670 Gökçebey-ZONGULDAK   Tel: 0 (372) 512 34 74  Fax: 0 (372) 512 34 84